28 Ocak 2011 Cuma

53. HÜKÜMET
  II. YILMAZ HÜKÜMETİ
( 06.03.1996-28.06.1996 )                                                BAŞBAKAN

AHMET MESUT YILMAZ
İSTANBUL - 1947, Hasan, Güzide - Ankara Üni. Siyasal Bilgiler Fakültesi - Almanca, İngilizce - Ekonomi ve Maliye - Özel Sektör Yöneticisi, Sanayici - Anavatan Partisi Kurucu Üyesi - XVII, XVIII, XIX uncu Dönem Rize Milletvekili - Anavatan Partisi Genel Başkanı Devlet, Kültür ve Turizm, Dışişleri Eski Bakanı, Başbakan - Evli, 2 Çocuk.


                  DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI

NAHİT MENTEŞE
MİLÂS - 1932, Mehmet Salih - İstanbul Üni. Hukuk Fakültesi - Fransızca - Hukuk - Serbest Avukat - 2, 3, 4, 5 ve XIX uncu Dönem Aydın Milletvekili - Gümrük ve Tekel, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Turizm ve Tanıtma, Milli Eğitim Bakanı - Evli, 2 Çocuk. 


                                    DEVLET BAKANI

RÜŞDÜ SARAÇOĞLU
ANKARA - 1948, Hüseyin Aydın, Reha - ODTÜ Ekonomi ve İstatistik Bölümü, Minnesota Üni. Ekonomi Bl. Doktora - İngilizce - Ekonomi Dr.-Minnesota ve Boston College'de Öğretim Görevlisi, IMF'de Ekonomist, Merkez Bankası Başkanı, Makro Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı - Devlet Eski Bakanı - Evli, 1 Çocuk. 


                                     DEVLET BAKANI

AYFER YILMAZ 

ANKARA - 1956, Ömer, Yurdanur - Ankara Üniv. Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Maliye Bölümü- İngilizce, Almanca - İktisat, Maliye- Hazine Kamu Finansmanı Genel Müdürü, Müsteşarı, Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası Türkiye Başkanı - Devlet Eski Bakanı- Boşanmış, 1 Çocuk. 
                                       DEVLET BAKANI

ABDÜLKADİR AKSU
DİYARBAKIR - 1944, Muzaffer - Ankara Üni. Siyasal Bilgiler Fakültesi - Almanca - İdare, Kamu Yönetimi - Malatya Emniyet Md., Kahramanmaraş Vali V., Emniyet Gn. Md. Yrd., Rize Valisi ve Belediye Bşk., Merkez ve Gaziantep Valisi - XVIII inci Dönem Diyarbakır Milletvekili - İçişleri Bakanı - Evli, 2 Çocuk 


                               DEVLET BAKANI 
 
UFUK SÖYLEMEZ 

İSTANBUL - 1956, Mehmet Muzaffer, Muazzez - Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Yüksek Okulu Ekonomik ve Mali İşletmecilik Bölümü - İngilizce - Ekonomist - T.C. Ziraat Bankası Müfettişi, T.Dış Ticaret Bankası Genel Müdürü, TSKB Yönetim Kurulu Üyesi, T. Halk Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanı - XX nci Dönem İzmir Milletvekili - Devlet Eski Bakanı - Evli, 2 Çocuk


                                    DEVLET BAKANI
 
EYÜP AŞIK 

ÇAYKARA - 1953, Mustafa - KTÜ Makine Fak. - İngilizce, Almanca - Makine Müh. - Serbest Makine Mühendisi - XVII, XVIII ve XIX uncu Dönem Trabzon Milletvekili - Evli, 5 Çocuk. 


                              DEVLET BAKANI  
 
YAMAN TÖRÜNER 
ANKARA - 1949, Kamil, Nermin- Ankara Üniv. Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bl.- İngilizce - İktisat, Maliye, Bankacılık- Merkez Bankası Londra Temsilci Yardımcısı, Emisyon Genel Müdür Yardımcısı, Para Piyasaları ve Fon Yönetimi Genel Müdürü, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanı, Merkez Bankası Başkanı - Devlet Eski Bakanı- Evli, 1 Çocuk.  


                                      DEVLET BAKANI

İMREN AYKUT
TARSUS - 1940, Şevket Şadi - İstanbul Üni. İktisat Fakültesi - İngilizce - İktisat Doktoru, Sosyal Politika ve İşçi-İşveren İlişkileri - Türkiye Kâğıt Sanayi İşverenler Sendikası Genel Sekreteri - D.M.Milli Güvenlik Konseyince Seçilen Üye (15.10.1981 - 6.11.1983) - D.M.Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi - XVII, XVIII ve XIX uncu Dönem İstanbul Milletvekili - Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Devlet Bakanı - Bekâr. 

                                  DEVLET BAKANI 

AYVAZ GÖKDEMİR
GAZİANTEP - 1942, Süleyman - Ankara Yüksek Öğretmen Okulu ve DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bl. - Eğitim, Kültür - Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Okulları Genel Müdürü, Bakanlık Müşaviri, Yazar, Özel Yükseliş Koleji Bilim Kurulu Üyesi, Genel Müdür ve Genel Koordinatörü - XIX uncu Dönem Gaziantep Milletvekili - Evli, 3 Çocuk.                                       DEVLET BAKANI

CEMİL ÇİÇEK
YOZGAT - 1946, Ahmet - İstanbul Üni. Hukuk Fakültesi - İngilizce, Fransızca - Hukuk - Yozgat Belediye Başkanı - Anavatan Partisi Kurucu Üyesi - XVIII inci Dönem Yozgat Milletvekili - Devlet Bakanı - Evli, 3 Çocuk. 

                                   DEVLET BAKANI 

İBRAHİM YAŞAR DEDELEK 
ESKİŞEHİR - 1951, Abdülhamit - İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu - İngilizce - Mimarlık - Eskişehir Belediyesi Fen İşleri Md. Yrd., Anadolu Üni. Mimarlık Fak. Öğretim Görevlisi, Serbest Mimar - XIX uncu Dönem Eskişehir Milletvekili - Evli, 2 Çocuk.  


                               DEVLET BAKANI 

ALİ TALİP ÖZDEMİR 
KONYA EREĞLİ-1953,Hüsnü-ADMMA Mak.Müh.Bl.-İngilizce-Tekstil Makineleri,Sanayi Bakanlığı Demir Çelik Uzmanı-Konya Ereğli Belediye Bşk.,Konya Belediyeler Birliği ve Avrupa Konseyi Belediyeler Birliği Üyesi-XVIII inci Dönem Konya Milletvekili-Devlet Bakanı-Evli.  


                                    DEVLET BAKANI 

ÜNAL ERKAN 
ERZURUM - 1942, Mustafa, Maide- Polis Akademisi - Ankara, İstanbul Emniyet Müdürü, Edirne Valisi, Emniyet Genel Müdürü, Olağanüstü Hal Bölge Valisi - Devlet Eski Bakanı - Evli, 3 Çocuk. 


                             DEVLET BAKANI 

ERSİN TARANOĞLU 
KONYA-1953,Zühtü-Sakarya DMMA İnş.Müh.Bl.-İnş.Müh.-Özel Sektör Yöneticisi,Serbest Ticaret-XVIII ve XIX uncu Dönem Sakarya Milletvekili-Evli,2 Çocuk. 

                                  DEVLET BAKANI 

HALİT DAĞLI 
KOZAN - 1945, Hazım - Lise - Fransızca - Serbest Ticaret - 5, XVIII ve XIX uncu Dönem Adana Milletvekili - Evli, 2 Çocuk. 


                             DEVLET BAKANI 

MEHMET AĞAR  
ANKARA - 1951, Zülfü, F.Mualla- Ankara Üniv. Siyasal Bilgiler Fakültesi- Mülki İdare- Kaymakam, Ankara, İstanbul Emniyet Müdürü, Erzurum Valisi, Emniyet Genel Müdürü- Adalet, İçişleri Eski Bakanı - Evli, 2 Çocuk.  


                                 MİLLİ SAVUNMA BAKANI

M.OLTAN SUNGURLU 

GÜMÜŞHANE - 1933, Süleyman Faik - İstanbul Üni.Hukuk Fak. - Hukuk - Serbest Avukat - XVII, XVIII ve XIX uncu Dönem Gümüşhane Milletvekili - Adalet Bakanı - Evli, 1 Çocuk.  

                                       İÇİŞLERİ BAKANI

ÜLKÜ GÜNEY
BAYBURT - 1935, Kemal - Ankara Üni. Tıp Fak., Almanya'da Yüksek İhtisas - Almanca - Genel Cerrahi Doçenti - A.Ü. Tıp Fak.Öğretim Üyesi - XVIII inci Dönem Gümüşhane , XIX uncu Dönem Bayburt Milletvekili - Evli, 2 Çocuk. 

                                   DIŞİŞLERİ BAKANI

EMRE GÖNENSAY
İSTANBUL - 1937, Tevfik Bülent, Müveddet- Robert Kolej, Columbia Üni. Master, Londra Üni. Doktora - İngilizce, Fransızca - Ekonomi, Prof. Dr.- Boğaziçi Üni. İktisat Profesörü ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı, Egebank, Koç ve Enka Holding İdari Meclis Üyesi, Chemical Mitsui Bankası İdari Meclis Üyesi, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Üyesi, Büyükelçi, Başbakan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Koordinasyon Başdanışmanı - Dışişleri Eski Bakanı - Evli, 2 Çocuk. 


                                  MALİYE BAKANI

LÜTFULLAH KAYALAR
YOZGAT - 1952, Ramiz - Ankara Üni.Hukuk Fak. - İngilizce - Şirketler Hukuku - Serbest Avukat, Okçuluk Federasyonu Başkanı - XVII, XVIII, XIX uncu Dönem Yozgat Milletvekili - TBM Başkanlık Divanı İdare Amiri - Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı - Evli, 2 Çocuk. 


                                    MİLLİ EĞİTİM BAKANI

TURHAN TAYAN
BURSA - 1943, İbrahim - İstanbul Üniv.Hukuk Fakültesi - Rumca, İngilizce - Hukuk, Gazetecilik - Gazeteci, Serbest Avukat, İl Genel Meclisi ve İl Daimi Encümen Üyesi - XIX uncu Dönem Bursa Milletvekili - Evli, 2 Çocuk. 


                                  BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI

MEHMET KEÇECİLER
KONYA - 1944, Mehmet Emin - Konya Yük. İslam Ens., Ankara SBF, Paris Uluslararası Amme İdaresi Ens., Üni. Paris II. Master - Fransızca, Az Arapça, Farsça - Kamu Yön., İdare - Kaymakam, Konya Belediye Bşk., - Anavatan Partisi Kurucu Üyesi - XVIII ve XIX uncu Dönem Konya Milletvekili - Devlet Bakanı - Evli, 4 Çocuk. 


                                    SAĞLIK BAKANI

YILDIRIM AKTUNA 

İSTANBUL - 1930, Naci - Ankara Üni,Tıp Fakültesi - İngilizce, Fransızca, Farsça - Nöropsikiyatri - Tabip Yarbay, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi,Bakırköy Belediye Başkanı - XIX uncu Dönem İstanbul Milletvekili - Sağlık, Devlet Bakanı - Dul, 1 Çocuk. 


                                    ULAŞTIRMA BAKANI

ÖMER BARUTÇU 

BEŞİKDÜZÜ - 1942, Hüsnü - Ankara İTİA - Fransızca - Ekonomi - Türkiye Odalar Birliği İdari İşler Daire Başkanı - 5, XVIII ve XIX uncu Dönem Zonguldak Milletvekili - Devlet Bakanı - Evli, 2 Çocuk. 


                                 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI

İSMET ATTİLA
AFYON - 1940, Celal - Sosyal Hizmetler Akademisi - Az İngilizce - Sosyal Hizmetler - Bağ Kur Genel Müdürü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müşaviri - XIX uncu Dönem Afyonkarahisar Milletvekili - Maliye ve Gümrük Bakanı - Evli.        

                  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI

EMİN KUL
RİZE - 1935, Faik - Ortaokul - Denizcilik, Sendikacılık - Yakınyol Güverte Zabiti, Türk-İş Konfederasyonu Genel Sekreteri ve Genel Başkanvekili, Türkiye Denizciler Sendikası Genel Başkanı - XIX uncu Dönem İstanbul Milletvekili - Evli, 2 Çocuk. 


                            SANAYİ VE TİCARET BAKANI 

ENİS YALIM EREZ  
VAN - 1944, İhsan, Nezahat - Lise-Sanayici, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı - Sanayi ve Ticaret Bakanı- Evli, 3 Çocuk. 

                      ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI

HÜSNÜ DOĞAN
MALATYA - 1944, İsmail - ODTÜ İnşaat Fak. - İngilizce - İnşaat Yük. Müh. - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Özel Müşaviri, APK Gn.Md., TMO Yön.Kur.Üyesi, DPT Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Kur.Bşk. - Anavatan Partisi Kurucu Üyesi - XVII (Ara Seçim), XIX uncu Dönem İstanbul, XVIII inci Dönem İzmir Milletvekili - Tarım Orman ve Köyişleri, Milli Savunma Bakanı - Evli, 1 Çocuk. 


                                       KÜLTÜR BAKANI

AGAH OKTAY GÜNER 

BAYBURT - 1937, Fikri - Ankara Üni.Hukuk Fakültesi, Fransa' da Doktora - Fransızca - İktisat Doktoru - DPT Uzmanı ve Şube Müdürü, Ankara Ticaret Odası Genel Sekreteri, Ticaret Bakanlığı Müsteşarı, AİTİA Öğretim Üyesi - 5 inci Dönem Konya Milletvekili - Ticaret Bakanı - Evli, 3 Çocuk. 


                                     TURİZM BAKANI

IŞILAY SAYGIN
ANKARA - 1946,Osman Nuri - Ege Üni. Mimarlık Fak. - İngilizce - Mimar - Buca İmar Müdürü, Buca Belediye Başkanı, Özel Şirkette İmar Planlama Danışmanı - XVII, XVIII ve XIX uncu Dönem İzmir Milletvekili - TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi - Bekar. 


                                   ORMAN BAKANI

NEVZAT ERCAN 

HENDEK - 1944, Mehmet - İstanbul Üni.Hukuk Fakültesi - Hukuk - Serbest Avukat - XIX uncu Dönem Sakarya Milletvekili - Evli, 2 Çocuk. 


                                    ÇEVRE BAKANI

MUSTAFA R.TAŞAR 

GAZİANTEP - 1951, Ali Kemal - Ankara İTİA İşletme Muhasebe Bölümü - İngilizce - İşletme ve İdarecilik - Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Daire Başkanı, Anavatan Partisi Kurucu Üyesi - XVIII inci Dönem Ankara Milletvekili - Devlet Bakanı - Evli, 2 Çocuk.        

    

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder